Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho bạn biết MUN- Thuê Đồ Nữ sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang website này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang website, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật khi truy cập vào website, để hiểu thông tin của mình cung cấp sử dụng như thế nào. Chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với các bên khác. Hãy yên tâm munthuedonu sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Mun – Thuê Đồ Nữ thu thập các thông tin định danh cá nhân

  • Họ và tên
  • Địa chỉ nhà
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại

Khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi, những thông tin này đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, từ đó bạn có thể kết nối trực tiếp đến website của chúng tôi.

Cookie

– Nếu bạn viết nhận xét trong website, bạn có khả năng cung cấp cần nhập tên, email khu vực website trong cookie. Các dữ liệu này nhằm giúp bạn không nhất thiết nhập dữ liệu nhiều lần khi viết nhận xét khác. cookie này sẽ được gìn giữ nguyên vẹn trong một năm.
– Nếu bạn vào trang đăng nhập, Mun – Thuê Đồ Nữ sẽ xây dựng một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt web cookie. Cookie này không gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt web.
– Nếu bạn sửa hoặc thông báo thông tin , một bản cookie thêm vào sẽ được lưu trong trình duyệt . cookie này không chứa dữ liệu riêng tư và chỉ gồm có id của thông tin bạn đã sửa. nó tự động hết hạn sau 1 ngày .

Dữ liệu của bạn tồn tại trong bao lâu

– Nếu bạn lưu lại bình luận và thông tin của chúng sẽ được không bỏ đi vô thời hạn. Mọi người dùng có khả năng xem, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu riêng tư của họ bất cứ thời điểm nào. quản trị viên trang web cũng có thể xem và điều chỉnh tin tức đó.

Các quyền nào của bạn với thông tin của mình

– Nếu bạn có tài khoản trên website này hoặc đã lưu lại đánh giá , bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà Mun – Thuê Đồ Nữ lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã bổ sung cho Mun – Thuê Đồ Nữ. Bạn cũng có khả năng đề nghị Mun – Thuê Đồ Nữ xóa mọi dữ liệu cá nhân mà Mun – Thuê Đồ Nữ cất giữ về bạn. Điều này không gồm bất kỳ thông tin nào Mun – Thuê Đồ Nữ có trách nhiệm giữ cho các mục tiêu hành chính, nguyên tắc luật pháp hoặc bảo mật.